Gravyrpriser

Enkelstil på plana artiklar 60 öre/tecken.
Fr.o.m. 50 st med samma text 50 öre/tecken.
Fr.o.m. 100 st med samma text 45 öre/tecken.
Fr.o.m. 200 st med samma text 40 öre/tecken.
Fr.o.m. 300 st med samma text 35 öre/tecken

 

Gravyr av motiv där detta inte ingår: 2,50 kr/st